Vodní dům

Investor

ČSOP Vlašim, Ing. Pavel Pešout, Ing. Karel Kříž

Generální projektant

AND architektonický ateliér

Dokumentace

Statika DSP, DPS, DD

Rok realizace

2016

Popis projektu

Vodní dům je moderní návštěvnické středisko v katastru obce Hulice, asi 200 m od hráze vodní nádrže Švihov s interaktivní expozicí, která návštěvníkům představuje dvě tváře vody: vodu jako nezbytnou podmínku života - nenahraditelnou surovinu a vodu jako biotop pro rostliny a živočichy. Středisko se nachází v evropsky významné lokalitě Želivka. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická z venku obložená gabionovými prvky z místního kamene. Objekt je zastřešen zelenou střechou a obklopen opěrnými gabionovými stěnami výšky 4 m.