O nás

B2K design s.r.o. je projektovou a inženýrskou kanceláří, která vznikla v květnu 2007 se zaměřením zejména na statiku a dynamiku nosných konstrukcí pozemních staveb (novostaveb i rekonstrukcí).

Naše dlouholeté zkušenosti s návrhem nosných konstrukcí a spoluprací s řadou architektů nám umožnily rozšířit naše služby o komplexní projekční práce, architektonickou a poradenskou činnost.

Naší snahou je:

  • rychlý termín dodání
  • odborný a profesionální přístup
  • navrhnout ekonomicky a technicky výhodná řešení
  • individuální přístup
  • technická řešení srozumitelným jazykem

Naše společnost taktéž provádí a zajišťuje stavebně technické průzkumy, zpracovává odborné posudky a návrhy sanačních opatření stavebních objektů včetně odhadů nákladů stavebního díla.

Provádíme návrhy nosných konstrukcí za požární situace v součinnosti s požárními specialisty.

Pro menší klienty a fyzické osoby vypracováváme statické posudky v případě drobných stavebních úprav jejich nemovitostí. (www.staticky-posudek.cz)

Společnost má oprávnění k projektové činnosti v investiční výstavbě, inženýrské činnosti a provádění staveb včetně jejich změn.

V případě zájmu investora zajišťujeme inženýrskou činnost související s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a technický dozor nad realizací stavby.

Zpracováváme projekty staveb a objektů z železobetonu, předpjatého betonu, oceli, hliníku, dřeva či skla ve všech stupních projektové dokumentace, od studií přes projekty pro územní řízení, projekty pro stavební povolení, tendr, prováděcí a dílenskou dokumentaci.

Součástí činnosti je též geotechnické projektování, včetně projektů či posudků zakládání, podchycování objektů, zajišťování svahů a stavebních jam.

Projekty jsou zpracovávány pod vedením zkušených statiků a projektantů, kteří se podíleli na mnoha zajímavých a náročných projektech. Při zpracování projektů využíváme nejnovější výpočetní metody a teoretické poznatky.

Náš tým

Ing. Roman BALÍK  (1975)

společník a jednatel firmy

Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb č. 0101586. Specialista na železobetonové a prefabrikované konstrukce, rekonstrukce a základové konstrukce.

1993 – 1999 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor statika a konstrukce
1999 – 2006 STATIKA s.r.o., Praha
2004 Udělena autorizace v oboru Statika a dynamika staveb
2006 – 2007 OSVČ
2007 – B2K design s.r.o, Praha, inženýrská projektová kancelář.

Ing. Martin KAMEŠ  (1978)

společník a jednatel firmy

Specialista na železobetonové a prefabrikované konstrukce a rekonstrukce. Generální projektant a hlavní inženýr projektů.

1997 – 2002 Fakulta stavební VUT v Brně, obor konstrukce a statika staveb (KSS) se zaměřením na betonové konstrukce
2002 – 2006 STATIKA s.r.o., Praha
2006 – 2007 OSVČ
2007 – B2K design s.r.o, Praha, inženýrská projektová kancelář.

Ing. Jan BLÁHA  (1974)

Statik

Specialista na předpjaté betonové konstrukce, ocelové konstrukce, návrh konstrukcí na zemětřesení

1993 – 1999 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor statika a konstrukce
1999 – 2002 STATIKA s.r.o., Praha
2002 – 2007 BUILDING s.r.o., Praha
2008 – 2019 ENSTRUCT GROUP pty ltd, Sydney
2020 –  B2K design s.r.o, Praha, inženýrská projektová kancelář.

Ing. Klára Indrová (1988)

Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb č. 0014465

Specialista na železobetonové konstrukce

2008 – 2012 Bakalářské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Pozemní stavby – stavební inženýrství
2012 – 2014  Rekvalifikační kurz Oceňování nemovitostí, Dušní 17, 110 00 Praha 1 zaměření: tržní / administrativní oceňování nemovitostí
2012 – 2014

Magisterské studium na VUT v Brně, Fakulta stavební,

Pozemní stavby – stavební inženýrství Zaměření: Konstrukce a statika staveb

2014 – B2K design s.r.o, Praha, inženýrská projektová kancelář.

Bc.  Daniel Šafránek (1991)

Statik

2006 – 2010 SPŠ Stavební Josefa Gočára, Praha 4
2010 – 2014 Bakalářské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Studijní obor Konstrukce pozemních staveb
2014 – 2016 Magisterské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb
2016 – B2K design s.r.o, Praha, inženýrská projektová kancelář.

Ing. Eliška Lukešová (1994)

Projektant

2013 – 2017 Bakalářské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Studijní obor Architektura a stavitelství
2017 – 2019 Magisterské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Studijní obor Budovy a prostředí
2019 – B2K design s.r.o, Praha, inženýrská projektová kancelář.

Ing. Tomáš Vlach (1989)

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. 0014342

2008 – 2012 Bakalářské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Studijní obor Konstrukce pozemních staveb
2012 – 2014 Magisterské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb
2014 – 

Doktorské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební; Zvolený obor: Pozemní stavby, Zaměření práce: Spolupůsobení textilní výztuže s cementovou matricí,

Vědecko-výzkumný pracovník na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukce pozemních staveb, dále v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze,

OSVČ, Externí spolupráce se společností B2K design, s.r.o.

Externí spolupráce

Ing. Jaromír Hadrava, Ing. Jan Chalupný, Ing. Martin Dvořák, Ing. Martin BENEŠ, Ph.D.