Generální projekce

„Stavba je jako lidská bytost, má svoji kostru, mozek, střeva, oděv, duši a život, který se v ní a kolem ní odehrává. Je tedy třeba při jejím zrodu a vývoji zajistit kvalitní, odbornou a profesionální péči se zohledněním požadavků a přání budoucích uživatelů.“

Projektová příprava je velmi důležitou částí stavebního procesu. Základem každé úspěšné stavby je kvalitní projektová dokumentace. Podcenění této přípravné fáze způsobí značné problémy na stavbě a s tím spojené vícenáklady.

Na základě dlouholetých projekčních zkušeností s návrhem nosných konstrukcí objektů ve všech materiálových variantách, úzké komunikace s architekty, kontaktů s odborníky, technické pomoci při realizaci staveb a požadavků klientů, jsme rozšířili naše služby o komplexní projekční práce a architektonickou činnost.

Výsledkem komplexnosti námi nabízených činností je optimalizace investičního záměru v projektové fázi, čímž je zajištěno adekvátní využití investičních prostředků investora a garantováno dosažení odpovídajících provozních nákladů.

Naší snahou je navrhnout stavby originální, funkční a optimalizované zejména s ohledem na jejich nosné konstrukce.

B2K design s.r.o. Vám zajistí kompletní zpracování projektové dokumentace, od počáteční studie až po inženýrskou činnost, ve všech fázích projektové přípravy a realizace stavby.

Pro naše klienty zpracováváme projekty v souladu s vyhláškou 499/2006 o dokumentaci staveb ve všech stupních:

 • studie proveditelnosti
 • studie architektonické
 • územně-plánovací dokumentace
 • dokumentaci pro územní řízení
 • dokumentaci pro stavební povolení
 • dokumentaci pro výběr zhotovitele
 • dokumentaci pro provedení stavby
 • dokumentaci skutečného provedení
 • autorský dozor

Zaměřujeme se zejména na:

 • rodinné a bytové domy
 • průmyslové objekty
 • inženýrské stavby
 • rekonstrukce a stavební úpravy objektů

Generální projekce