Společenský objekt Ratejna Řepice

Investor

Obec Řepice

Generální projektant

STA, projektový atelier v.o.s.

Dokumentace

Statika DSP, DPS, DD

Rok realizace

2009 - 2009

Popis projektu

Společenský objekt navazuje na stávající historickou budovu. Hlavní motto: dva štíty s odstupem 25 metrů a 450 let. Velikost stavby je cca 10 x 25 m s výškou 9,3 m. Uvnitř haly byly realizovány dvě vestavby v části půdorysné plochy. Nosný systém haly byl navržen z betonových sloupů a ocelové konstrukce střechy. Střecha byla navržena z příhradových vazníků a plnostěnných vaznic. Založení bylo realizováno na základových pasech a patkách.