RD Vřesník

Investor

Soukromá osoba

Generální projektant

B2K design s.r.o.

Dokumentace

DSP, DPS, DD, AD

Rok realizace

2019

Popis projektu

Předmětem projektu byla přístavba a stavební úpravy rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím se sedlovou střechou v části původního rodinného domu, kde byla původně valbová střecha, nově s jedním vikýřem bez podsklepení, přístavba je zastřešena plochou střechou částečně s intenzivní zelení.

Přestavba objektu v blízkosti vodní elektrárny na břehu řeky Želivky měla za úkol modernizaci stávajícího rodinného domu, který v minulosti sloužil pro ubytování zaměstnanců elektrárny. Původní objekt čtvercového půdorysu byl zastřešen valbovou střechou s malými vikýři na každé straně. Podkroví objektu bylo velmi špatně využitelné. Přízemí objektu bylo původně  využito jako garáž a sklepy. Obytné podlaží bylo tedy ve 2.patře a v podkroví. V těchto patrech chyběl přímý kontakt s okolní zahradou a řekou v těsné blízkosti. Naší snahou bylo propojení obytné části se zahradou. Za účelem propojení hlavní obytné části se zahradou byla vytvořena nová moderní prosklená přístavba v podobě minimalistického černého kvádru a jedna bytová jednotka byla přesunuta do původně technického přízemí. Ze západní strany byla v podobném duchu přistavěna garáž pro 3 vozidla. Na střeše přístaveb byla vytvořena zahrada pro bytovou jednotku v druhém patře. Objekt byl nově zastřešen sedlovou střechou s jedním dominantním vikýřem směrem k řece.

Z materiálového hlediska jsou pro povrchy objektu charakteristické běžně používané materiály v jemných přirozených odstínech. Fasáda rodinného domu po stavebních úpravách je navržena převážně z dřevěného přírodního obkladu s provětrávanou mezerou, doporučen je sibiřský modřín. Tento materiál charakterizuje původní hmotu domu. Dále je důležitým materiálem černý plechový obklad fasády moderní přístavby s velkými okeními portály 3x4 m a sekčními vraty šířky cca 8,8 m.

Stropní konstrukci přístavby tvoří plechobetonová spřažená střešní deska s nosnými ocelovými stropnicemi. Bylo využito smykových kozlíků Hilti.