BD Pyšely

Investor

Soukromá osoba

Generální projektant

B2K design s.r.o.

Dokumentace

DSP, DPS, DD, AD

Rok realizace

2018 - 2020

Popis projektu

Autor návrhu:                 Ing. Arch. Tomáš Podrázský

Generální projektant:     B2K design s.r.o.

Realizace stavby:           Sladek Group a.s.

 

Předmětem dokumentace byly stavební úpravy bytového domu a změna účelu užívání z původně plánovaného rodinného domu na bytový dům.  Dokumentace byla vypracována jako jednostupňová pro účel změny stavby před jejím dokončením. Stavbu tvoří jediný objekt po původních dvou rodinných domech dle původní dokumentace, čtyři bytové jednotky bytového domu a komerční prostory v přízemí s přípojkami na inženýrské sítě, garáž a zázemí v suterénu.

Idea a hmotové řešení: Řešené stavby jsou součástí téměř kompaktní zástavby lemující okraje náměstí. Návrh plně respektuje stávající hmoty, výšky a rozměry historické části stávající stavby směrem k náměstí. Směrem do náměstí jsou orientována dvě průčelí - severní původní a jižní nové historizující - která dotváří atmosféru historického náměstí a respektují přítomnost nedalekých nemovitých kulturních památek. Za těmito fasádami je nová část stavby, která směrem do náměstí hmotově plně respektuje původní hmoty, ale materiálově již jasně přináší nové motivy. Směrem do vnitrobloku je pak stavba členěna již plně moderně, ale zároveň si zachovává jednoduchost a eleganci, aby nepůsobila v prostředí vyloženě cizím dojmem. Cílem bylo vytvořit výraz "moderního městského vnitrobloku“.

Hlavní nosná konstrukce stavby je navržena jako kombinace monolitického železobetonu a svislých zděných konstrukcí, jako střechy je použito dřevěné konstrukce krovu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým stěnami v 1.PP a v ostatních patrech vyzdívanými nosnými stěnami z keramických cihel Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce jsou z železobetonových monolitických desek různých tlouštěk. V objektu je jedno dvouramenné resp tříramenné schodiště.