BD Opatovicka

Investor

Schneeweissreal spol. s.r.o.

Generální projektant

B2K design s.r.o.

Dokumentace

DSP, DPS, AD, Inženýring

Rok realizace

2020

Popis projektu

Pro investora jsme zajistili kompletní dokumentaci přestavby bytového domu pro stavební řízení včetně spolupráce a jednání s příslušnými úřady.

Objekt se nachází v ulici Opatovická, k.ú. Nové Město. Objekt se sousedními domy tvoří souvislou uliční frontu. Hlavní vchod do objektu je z ulice Opatovická. Vedlejší 2 vchody slouží pro vstup z ulice do komerčního prostoru a restaurace. Součástí objektu je vnitřní dvůr přístupný pouze ze stávající restaurace v přízemí. Jde se tedy o bytový dům s 5 nadzemními podlažími (přízemí, 1.až 4. patro), podzemním podlažím a podkrovím.

Objekt bude nadále sloužit jako bytový dům. V 1.np jsou v části navrženy obchodní prostory a v druhé části restaurace jako doposud. Část 1.pp pod obchodními prostory bude využita jako technické zázemí objektu a sklepní koje, zbývající část je a bude propojena s restaurací v přízemí objektu. Ve 2.- 5.np je navrženo celkem 15 bytových jednotek. Půda bude nově využívána pro bytové účely s 2 byty s vnitřními světlíky.

Objekt projde kompletní rekonstrukcí. Do podkroví objektu jsou navrženy dvě bytové jednotky. Úprava krovu zahrnuje zejména odstranění krokví směrem do dvorní části, nadezdění rizalitu a vybudování pultových vikýřů, odstranění vazných trámů a osazení střešních oken v uličním traktu.VV navrhovaném stavu zůstává využití objektu stejné. V přízemí je jedna obchodní jednotka a restaurace, která je taktéž částečně umístěna i v podzemním podlaží. Na severní straně budou provedeny dvě přístavby, jedna z nich bude pouze v 1.NP a druhá v 1.PP a 1.NP. Přístavby budou v 1.NP náležet restauraci a obchodní jednotce a v 1.PP bude sloužit pro přístup na dvůr pro obyvatele BD a jako sklep. V suterénu je nově navržená kotelna pro centrální vytápění a přípravu teplé vody pro celý bytový dům. Zbylá plocha suterénu bude využita jako sklepy pro bytový dům. V ostatních podlažích budou umístěny byty o velikosti 1+kk až 4+kk. Do původního světlíku bude umístěn osobní výtah pro obyvatele BD se stanicemi ve všech podlažích. V celém objektu budou vyměněny výplně okenních i dveřních otvorů. Na uliční fasádě budou nová okna vyrobena dle stávajících oken, budou tedy dřevěná dvojitá špaletová. Hlavní vchodové dveře do objektu z ulice Opatovická budou repasované.