Novinky

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

BD Turnov

Po delší době zahajujeme práce na prováděcím projektu konstrukční části bytového objektu, na který jsme v roce 2019 zpracovali projekt pro stavební povolení. Objekt je řešen jako jeden dilatační celek kde ze společného suterénu vystupují v nadzemní části dvě hmoty objektu A B s přidanou ustupující nástavbou. Jižní část A tvoří čtyřpodlažní objekt s ustupující nástavbou a s plochou střechou na obdélném půdorysu cca 16,8x38,5 m o celkové výšce cca 13 m nad přilehlým terénem. Severní část B tvoří pětipodlažní objekt s ustupující nástavbou a s plochou střechou na obdélném půdorysu cca 18,7x45,3 m, s podélnou osou orientovanou sever-jih, a o celkové výšce cca 16 m. Společný suterén 1.PP je pod obě objekty a z východní strany vystupuje mimo půdorys nadzemních objektů. Maximální půdorysné rozměry suterénu jsou 62,8x45,3 m.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Obytný soubor Makovská

Před koncem roku se nám podařilo po delší uzavřít smlouvu se společností CENTRAL GROUP na zpracování statické části projektové dokumentace obytného souboru Makovská v Dolních Počernicích. Jedná se výstavbu 8 bytových domů.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

PF 2021

Za celý tým B2K vám přejeme Veselé Vánoce a hlavně zdravý nový rok

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Vanguard Prague

Zpracovávali jsme statiku ve všech stupních projektové dokumentace luxusního loftového objektu v Praze, jehož rekonstrukce právě probíhá. Developerský projekt vzniká v bývalé Mikroně a je dílem společnosti PSN. Vznikal ve spolupráci celé řady významných architektů. Ve 14 patrech objektu je dohromady 140 jednotek. Unikátem projektu Vanguard je autovýtah, který umožní u loftů, které s výtahem sousedí, zaparkovat vozidlo přímo ve svém patře. Majitele na ně uvidí přímo z obývacího pokoje a auta tak budou pod dokonalou kontrolou. Podobných řešení parkování je v celém světě minimum, v Evropě však bude unikátem.

http://vanguardprague.cz/

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Volné pracovní pozice

Do našeho projekčního týmu hledáme nové kolegy na pozice statik betonových nebo ocelových konstrukcí a konstruktér, který by zpracovával výkresové dokumentace v programech CAD.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Webové stránky

Koncem září jsme spustili naše nové webové stránky, z kterých je patrné rozšíření naší projekční činnosti. Projekci statiky jsme rozšířili o generální projekci, specializaci na požární odolnost nosných kontrukcí, stavebně technické průzkumu atd.