Novinky

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

PF 2023

Přejeme Vám pohodové prožití Vánočních svátků, pevné zdraví v Novém roce a ať se Vám vše daří.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Rezidence Velké Popovice

Byla zahájena stavba 4 rodinných domů nedaleko Prahy v obci Velké Popovice, na které jsme zpracovávali kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně statické části v rozsahu dílenské dokumentace. Jedná se o výjimečný projekt bydlení v přírodě, ale přitom na dosah města.
Domy disponují velkorysým prostorem okolo 300 metrů čtverečních (dva větší jsou dokonce podsklepené a mají velikost 350 metrů), garáží pro dvě vozidla, třemi koupelnami, variabilním využitím, ale hlavně jednoduchým nadčasovým designem. Domy budou zhotoveny v nejvyšších možných standardech a nízké energetické náročnosti, konkrétně energetická náročnost A, tedy mimořádně úsporná díky energii ze solárních panelů. Bydlení v přírodě, ale přitom na dosah města, je v dnešní době vyhledávaným parametrem pro spokojený život.

Více na https://www.wellwill.cz/.

 

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Aquapark Barrandov

Tento měsíc byla dokončena hrubá stavba hotelu v těsné blízkosti aquaparku na Barrandově, jehož nosnou konstrukci jsme navrhovali. Byly zde použity nové izonosníky schock, jako první v republice, které umožńují osazení prefabalkonů do prefa stropní konstrukce.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Elektrárna Veolia Kolín

Předmětem stavebně konstrukční části dokumentace v úrovni projektu pro provedení stavby je návrh a posouzení nových nosných železobetonových konstrukcí akce: Dekarbonizace elektrárny Kolín, Část B: Úpravy palivového hospodářství, řešící adaptaci stávajícího skladu uhlí na sklad alternativních paliv v areálu společnosti Veolia Energie Kolín, a.s. Tovární 21, 280 63, Kolín V. Stávající ocelové násypky uhlí jsou postupně vyřezávány a nahrazeny žb monolitickou vanou délky 40 m, šířky 11 m a výšky 12 m, která bude sloučit pro uhládku štěpky. Součástí jsou přijmové boxy hloubky cca 5 m. Naše společnost řeší stavebně konstrukční část železobetonových konstrukcí a architektonicko stavební část projektové dokumentace včetně autorských dozorů.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

BD Turnov

Po delší době zahajujeme práce na prováděcím projektu konstrukční části bytového objektu, na který jsme v roce 2019 zpracovali projekt pro stavební povolení. Objekt je řešen jako jeden dilatační celek kde ze společného suterénu vystupují v nadzemní části dvě hmoty objektu A B s přidanou ustupující nástavbou. Jižní část A tvoří čtyřpodlažní objekt s ustupující nástavbou a s plochou střechou na obdélném půdorysu cca 16,8x38,5 m o celkové výšce cca 13 m nad přilehlým terénem. Severní část B tvoří pětipodlažní objekt s ustupující nástavbou a s plochou střechou na obdélném půdorysu cca 18,7x45,3 m, s podélnou osou orientovanou sever-jih, a o celkové výšce cca 16 m. Společný suterén 1.PP je pod obě objekty a z východní strany vystupuje mimo půdorys nadzemních objektů. Maximální půdorysné rozměry suterénu jsou 62,8x45,3 m.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Obytný soubor Makovská

Před koncem roku se nám podařilo po delší uzavřít smlouvu se společností CENTRAL GROUP na zpracování statické části projektové dokumentace obytného souboru Makovská v Dolních Počernicích. Jedná se výstavbu 8 bytových domů.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

PF 2021

Za celý tým B2K vám přejeme Veselé Vánoce a hlavně zdravý nový rok

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Vanguard Prague

Zpracovávali jsme statiku ve všech stupních projektové dokumentace luxusního loftového objektu v Praze, jehož rekonstrukce právě probíhá. Developerský projekt vzniká v bývalé Mikroně a je dílem společnosti PSN. Vznikal ve spolupráci celé řady významných architektů. Ve 14 patrech objektu je dohromady 140 jednotek. Unikátem projektu Vanguard je autovýtah, který umožní u loftů, které s výtahem sousedí, zaparkovat vozidlo přímo ve svém patře. Majitele na ně uvidí přímo z obývacího pokoje a auta tak budou pod dokonalou kontrolou. Podobných řešení parkování je v celém světě minimum, v Evropě však bude unikátem.

http://vanguardprague.cz/

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Volné pracovní pozice

Do našeho projekčního týmu hledáme nové kolegy na pozice statik betonových nebo ocelových konstrukcí a konstruktér, který by zpracovával výkresové dokumentace v programech CAD.

Hotel MIURA | Čeladná | 2010

Webové stránky

Koncem září jsme spustili naše nové webové stránky, z kterých je patrné rozšíření naší projekční činnosti. Projekci statiky jsme rozšířili o generální projekci, specializaci na požární odolnost nosných kontrukcí, stavebně technické průzkumu atd.

 

 

 

 

swiss grade replicawatch.the perfect coordination of hands, mind and soul is a requirement of exact https://hublot.to/.potential customers won't be able to benefit from the best services major benefit of best swiss boatwatches.to.potential customers won't be able to benefit from the best services major benefit of best swiss es.wellreplicas.to.swiss www.versacereplica.to is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre.compared to various other brandnames christianlouboutin.to wholesale christian louboutin reddit contains a large reputation.